Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia zarząd LSOZP, życzy Wam, wszelkiej pomyślności oraz wielu radosnych chwil związanych z narodzeniem Dzieciątka Jezus.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2018, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, dnia 27 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00 - I termin, o godzinie 17:15 - II termin,

 

Porządek Zebrania:

1.    Otwarcie zebrania.

2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.

Szkolenie i grupa wsparcia dla rodzin osób z podwójna diagnozą

SZKOLENIA DLA RODZIN W RAMACH MODELU WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Dnia 1.04.2019 roku rozpoczęło sie pierwsze szkolenie dla rodzin

Spotkania odbywaja sie w kazdy poniedziałek o godz. 17.00 w OWIKO ul Lwowska 12 Lublin

Zapraszamy.

Zapisy na grupe wsparcia i kolejne szkolenia dla rodziców i rodzin pod nr tel. 783 403 200 (prosić Barbarę Kozicką lub Joannę Kapustę)

 

prowadzący:

mgr Joanna Kapusta - psycholog, seksuolog

mgr Barbara Kozicka - specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog

 

Wspólnie możemy więcej - II etap

Projekt skierowany jest do osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Celem projektu jest poprawa
jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu środowiskowego wsparcia

DEKLARACJA I KONGRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO

My, profesjonaliści opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej, osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, rodziny, przyjaciele, oraz humaniści, zebrani dziś na I Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie

w przekonaniu, że:

Zapytanie ofertowe do projektu „Wspólnie możemy więcej- II etap”

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy/wykonawców robót remontowych/budowlanych dotyczących trzech lokali użytkowych w Lublinie na potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną.

Strony