30.09.2020 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2019, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, dnia 30 września w środę o godzinie 17:00 - I termin, o godzinie 17:15 - II termin.,
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Aktualizacja członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja i wnioski - przyjęcie wniosków.
8. Zamknięcie zebrania.
Prosimy o dokonanie aktualizacji członkostwa w Stowarzyszeniu oraz opłacenie składek członkowskich.
Brak kontaktu ze Stowarzyszeniem będziemy rozumieć jako rezygnację z członkostwa.
Agnieszka Kania
Sekretarz Zarządu
____________________
Lubelskie Stowarzyszenie
Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin
tel: 081 746 52 00, e-mail: poczta@lsozp.org
Data przeniesienia do archiwum: 
czwartek, Październik 22, 2020 - 15:00