In CORDE

 

 

 

 

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspólnie możemy więcej –II etap

Wartość projektu: 7 628 936,90 zł
Kwota dofinansowania: 7 397 094,61 zł
 
Projekt skierowany jest do osób  z zaburzeniami  i chorobami psychicznymi. Celem projektu jest   poprawa jakości działań   w obszarze zdrowia psychicznego  poprzez przetestowanie modelu  środowiskowego wsparcia osób  z zaburzeniami  i chorobami psychicznymi. Kluczowym elementem działań zaproponowanych w projekcie jest dualizm opieki medycznej i  permanentnej  rehabilitacji społecznej  gwarantującej nowatorskie,  kompleksowe, spójne  i skuteczne wsparcie osób z tzw. podwójną diagnozą psychiatryczną.
Efektem projektu jest powołanie  Centrum Zdrowia Psychicznego  dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną,  na które składać się będzie  Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki, Zespół Leczenia Środowiskowego,  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny.  Świadczone będą też usługi społeczne  w ramach Klubu Samopomocy i ŚDS. W CZP zostanie przetestowany model kompleksowego mechanizmu powrotu do życia codziennego poprzez współpracę różnych specjalistów. 
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 600 osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi  a także  600 członków rodzin pacjentów oraz osób z najbliższego otoczenia. 
 
Okres realizacji projektu:  01.07.2018- 28.02.2021

 

 

Leczenie w ramach centrum jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Po pomoc mogą zgłaszać się osoby chore, ich rodziny, personel medyczny i inni profesjonaliści: pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, kuratorzy. Do ośrodka przyjmowane są osoby powyżej 15 roku życia z Lublina i powiatu lubelskiego ziemskiego.

Miejscem pierwszego kontaktu jest Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki przy ul. Lwowskiej 12, gdzie pacjent będzie zdiagnozowany, otrzyma opiekuna - koordynatora opieki i zostanie skierowany do właściwych form leczenia.

Telefon do ośrodka to: 783 403 200 oraz 783 703 500.

W skład centrum wchodzą też:

  • oddział dzienny psychiatryczny z terapią uzależnień Lublin ul Dr. Męcz. Majdanka 20 tel 783 803 500,
  • zespół leczenia środowiskowego (wizyty domowe) tel. 783 403 200,
  • poradnia zdrowia psychicznego  Lublin ul.Hutnicza 10 B Lublin tel 785 503 800,
  • klub samopomocy (klup pacjenta) Lublin ul. Hutnicza 10 A otwarty od poniedziałku do piatku od 15.30 -spotkania integracyjne, grupa wsparcia, filmoterapia, psychoedukacja, terapia zajęciowa, ćwiczenia funkcji poznawczych i
  • dwa mieszkania chronione.

Z pomocy mogą także korzystać rodziny (rodzice, dzieci, małżonkowie, partnerzy pacjentów):

  • szkolenie
  • grupa wsparcia

https://www.facebook.com/InCORDE.CentrumZdrowiaPsychicznego/

 

Data przeniesienia do archiwum: 
wtorek, Kwiecień 19, 2022 - 11:45