DROGOWSKAZ - ODNALEŹĆ SIEBIE

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Termin realizacji projektu: od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

DROGOWSKAZ - ODNALEŹĆ SIEBIE

 

 

W ramach projektu powstanie 11 filmów poświęconych omówieniu poszczególnych placówek środowiskowych medyczno-terapeutycznych i terapeutycznych oraz prowadzonych tam zajęć terapeutycznych z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej. Filmy będą przygotowywane z udziałem terapeutów będących ekspertami w świadczeniu środowiskowej opieki psychiatrycznej w wybranych zakresach tematycznych.

 

2016
MIESIĄC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CZAS TRWANIA PROJEKTU X X X X X X X X X X X X
PODZADANIA                        
1.1 koordynator projektu X X X X X X X X X X X X
1.2 obsługa finansowa X X X X X X X X X X X X
1.3 opracowanie scenariusza X X X X X X X X X X X X
1.4 montaż produkcji X X X X X X X X X X X X
1.5 filmowanie wraz z wypożyczeniem sprzętu X X X X X X X X X X X X
1.6 wynagrodzenie narratora/terapeuty X X X X X X X X X X X X
1.7 wynagrodzenie aktora X X X X X X X X X X X X
1.8 pomoc w przygotowaniu produkcji X X X X X X X X X X X X
1.9 zakup materiałów biurowych X X X X X X X X X X X X
2.0 zakup materiałów terapeutycznych X X X X X X X X X X X X
2.1 czynsz najmu X X X X X X X X X X X X
2.2 opłaty telekominikacyjne X X X X X X X X X X X X
2.3 opłaty eksploatacyjne X X X X X X X X X X X X
2.4 utrzymanie strony X X X X X X X X X X X X
2.5 reżyseria X X X X X X X X X X X X