Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/ZO/WMW/2018