Rozeznanie rynku nr 1/10/2019

                                                                                                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lublin, dn. 14.08.2019r

Rozeznanie rynku nr 1/10/2019

dotyczy rozeznania stawki cenowej za wynajem dwóch mieszkań na terenie miasta Lublin
 w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej –II etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Ul. Gospodarcza 32

20-213 Lublin

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wyceny wynajmu dwóch mieszkań na terenie Lublina do wykorzystania przez uczestników projektu „Wspólnie możemy więcej –II etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  • Termin realizacji zamówienia: październik 2019 r. – styczeń 2021 r.
  • Miejsce: mieszkania położone na terenie miasta Lublina w odległości maksymalnie 5 km od ul. Lwowskiej.  
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Każde z mieszkań powinno spełniać następujące minimalne warunki:

 

Powierzchnia

Od 50 m2 (kuchnia, 2 pokoje (nieprzechodnie), łazienka

Wyposażenie

1) kuchnia (wyposażona w podstawowe meble kuchenne tj. szafki, stół, krzesła, oraz sprzed AGD tj. kuchenna gazowa, lodówka),

2) pokoje (wyposażona minimum w szafkę/ szafę na ubrania, łóżko/ kanapę/ wersalkę do spania),

3) łazienka (wyposażona minimum w toaletę, wannę/ prysznic, zlew, pralkę)

Opłaty licznikowe

Możliwość przepisania rachunków za media tj. za energię, gaz oraz wodę na potencjalnych najemców, którzy sami będą opłacać rachunki za media.

 

Po uzgodnieniu warunków wynajmu zostanie podpisana umowa najmu na okres październik 2019 r. – styczeń 2021 r.

 

 

 

4. Cena

Uprzejmie prosimy o podanie ceny netto i brutto zgodnie z formularzem oraz nazwę ulicę przy której znajduje się potencjalne mieszkanie możliwe do wynajęcia.

Prosimy o przedstawienie jednej oferty z jednym wariantem cenowym. Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie całościową kwotę brutto, a dla podatnika VAT - kwotę zawierającą podatek VAT. W ofercie należy podać kwotę netto i brutto (z VAT).

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna posiadać:

  • ceny netto i brutto zgodnie z formularzem oraz nazwę ulicę przy której znajduje potencjalne mieszkanie możliwe do wynajęcia.. (Załącznik nr. 1 – Formularz oferty),
  • datę sporządzenia,
  • dane kontaktowe oferenta,

 

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty na poniższym formularzu lub przesłanie oferty na adres: poczta@lsozp.org

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres poczta@lsozp.org pocztą lub dostarczona osobiście do Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na adres: ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin do dnia 21.08.2019 r. do godz. 12:00.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data przeniesienia do archiwum: 
wtorek, Grudzień 31, 2024 - 23:00