Szkolenie i grupa wsparcia dla rodzin osób z podwójna diagnozą

SZKOLENIA DLA RODZIN W RAMACH MODELU WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Dnia 1.04.2019 roku rozpoczęło sie pierwsze szkolenie dla rodzin

Spotkania odbywaja sie w kazdy poniedziałek o godz. 17.00 w OWIKO ul Lwowska 12 Lublin

Zapraszamy.

Zapisy na grupe wsparcia i kolejne szkolenia dla rodziców i rodzin pod nr tel. 783 403 200 (prosić Barbarę Kozicką lub Joannę Kapustę)

 

prowadzący:

mgr Joanna Kapusta - psycholog, seksuolog

mgr Barbara Kozicka - specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog

 

Istnieje możliwość spotkań indywidualnych z psychologiem.

Zapisy pod nr tel. 783 403 200

Warunkiem uzyskania pomocy jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i spełnienie warunków projektu.

 

 

PROGRAM INFORMACYJNO – EDUKACYJNO - INTERWENCYJNY DLA RODZIN PACEJENTÓW Z PODWÓJNĄ DIAGNOZĄ

będzie osiągany poprzez realizację następujących zadań programu:

Zadanie I – dostarczenie członkom rodziny informacji o prawidłowościach życia rodzinnego i wpływie rodziny na funkcjonowanie poszczególnych jej członków.

Zadanie II – umożliwienie rodzinie i poszczególnym jej członkom poznania swoich mocnych i słabych stron i zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia.

Zadanie III – dostarczenie rodzicom i rodzeństwu osób z zaburzeniami psychicznymi informacji na temat funkcjonowania osób z PD, jednostkach chorobowych, problemach związanych z chorobą i uzależnieniem.

Zadanie IV - zwiększenie umiejętności w zakresie rozumienia i komunikowania się z osobą chorą i uzależnioną od substancji psychoaktywnych.

Zadanie V – rozładowanie napięć i stresu w codziennych kontaktach z osobą chorą.

Zadanie VI – wprowadzenie interwencyjnego poradnictwa rodzinnego, a także interwencji nieprofesjonalnej w postaci grup samopomocowych.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RODZICÓW

Rodzaj działania

Okres realizacji/ czas

Osoba/y realizująca/e

1. Warsztaty umiejętności wychowawczych

5 spotkań po 2 godziny w odstępach tygodniowych

Maksymalnie 10 godzin

Psycholog

2.Warsztaty radzenia sobie ze stresem

5 spotkań po 2 godziny, w odstępach tygodniowych

Maksymalnie 10 godzin

Psycholog

3. Działania grup wsparcia rodziców osób z zaburzeniami psychicznymi

 

W okresie zawiązywania się grup raz w tygodniu,

w późniejszym w zależności od potrzeb

Psycholog lub terapeuta środowiskowy