Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze 28 listopada 2016

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się dnia 28 listopada 2016 roku o godzinie 17:00 - I termin, o godzinie 17:15 - II termin, w siedzibie Stowarzyszenia, przy ulicy Gospodarczej 32 w Lublinie.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

 3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

 4. Aktualizacja członkostwa w Stowarzyszeniu.

 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015.

 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

 8. Głosowanie nad votum zaufania dla ustępującego Zarządu.

 9. Wybór nowego Zarządu i Komisji rewizyjnej.

 10. Dyskusja i wnioski - przyjęcie wniosków.

 11. Zamknięcie zebrania.

 

Prosimy o dokonanie aktualizacji członkostwa w Stowarzyszeniu oraz opłacenie składek członkowskich.

Brak kontaktu ze Stowarzyszeniem będziemy rozumieć jako rezygnację z członkostwa.

 

 

 

Artur Kochański
Prezes Zarządu

Data przeniesienia do archiwum: 
poniedziałek, Grudzień 12, 2016 - 11:00