Wspólnie możemy więcej - II etap

Projekt skierowany jest do osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Celem projektu jest poprawa
jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu środowiskowego wsparcia
osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Kluczowym elementem działań zaproponowanych w
projekcie jest dualizm opieki medycznej i permanentnej rehabilitacji społecznej gwarantującej nowatorskie,
kompleksowe, spójne i skuteczne wsparcie osób z tzw. podwójną diagnozą psychiatryczną.
Istotą innowacji jest powołanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną
na które składać się będzie Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki, Zespół Leczenia
Środowiskowego, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny. Świadczone będą też usługi społeczne w

ramach Klubu Samopomocy i ŚDS.
Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Partner projektu: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Partnerzy

 

Data przeniesienia do archiwum: 
niedziela, Marzec 31, 2019 - 01:45