Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2018, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, dnia 27 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00 - I termin, o godzinie 17:15 - II termin,

 

Porządek Zebrania:

1.    Otwarcie zebrania.

2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.    Wybór komisji uchwał i wniosków.

4.    Aktualizacja członkostwa w Stowarzyszeniu.

5.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018.

6.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

7.    Dyskusja i wnioski - przyjęcie wniosków.

8.    Zamknięcie zebrania.

 

Prosimy o dokonanie aktualizacji członkostwa w Stowarzyszeniu oraz opłacenie składek członkowskich.

Brak kontaktu ze Stowarzyszeniem będziemy rozumieć jako rezygnację z członkostwa.

 

Agnieszka Kania

Sekretarz Zarządu

____________________
Lubelskie Stowarzyszenie
Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin
tel: 081 746 52 00, e-mail: poczta@lsozp.org

Data przeniesienia do archiwum: 
piątek, Styczeń 31, 2020 - 11:00