Zapytanie ofertowe do projektu „Wspólnie możemy więcej- II etap”

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy/wykonawców robót remontowych/budowlanych dotyczących trzech lokali użytkowych w Lublinie na potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną.

 
Wszystkie informacje dotyczące niniejszego zapytania znajdują się w załącznikach.
Zapraszamy do składania ofert.
 

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wspólnie możemy więcej- II etap”, realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 

Załącznik nr 1 Formularz Oferty.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań.pdf

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót.docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 5 Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Załącznik nr 6 2018.1 Remont DR.M.M. 20 Przedmiar.pdf

Załącznik nr 7  2018.1 Remont Hutnicza 10b Przedmiar.pdf

Załącznik nr 8 2018 Remont Lwowska 12 Przedmiar.pdf

Zapytanie Ofertowe 2 ZO WMW 2018.pdf

Data przeniesienia do archiwum: 
wtorek, Październik 23, 2018 - 23:00