ZAWIADOMIENIE -WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCE ZA 2014 ROK

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2014, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, dnia 6 kwietnia 2016 roku o godzinie 17:45 - I termin, o godzinie 18:00 - II termin,

 

Porządek Zebrania:

1.    Otwarcie zebrania.

2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.    Wybór komisji uchwał i wniosków.

4.    Aktualizacja członkostwa w Stowarzyszeniu.

5.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2014.

6.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

7.    Dyskusja i wnioski - przyjęcie wniosków.

8.    Zamknięcie zebrania.

 

Prosimy o dokonanie aktualizacji członkostwa w Stowarzyszeniu oraz opłacenie składek członkowskich.

Brak kontaktu ze Stowarzyszeniem będziemy rozumieć jako rezygnację z członkostwa.

 

Emilia Walęciuk-Warchocka

Sekretarz Zarządu

____________________
Lubelskie Stowarzyszenie
Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin
tel: 081 746 52 00, e-mail: poczta@lsozp.org

Data przeniesienia do archiwum: 
wtorek, Marzec 8, 2016 - 08:45