Zebranie Walne Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

Lublin, dn. 30.05.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2022, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia dnia 30 czerwca 2023 r. o godzinie 18:00 - I termin, o godzinie 18:15 - II termin.

 

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Wybór komisji uchwał i wniosków.

4. Aktualizacja członkostwa w Stowarzyszeniu.

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja i wnioski - przyjęcie wniosków.

9. Zamknięcie zebrania.

 

Prosimy o dokonanie aktualizacji członkostwa w Stowarzyszeniu oraz opłacenie składek członkowskich. Brak kontaktu ze Stowarzyszeniem będziemy rozumieć jako rezygnację z członkostwa.

 

W imieniu Zarządu