Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną

 

 

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspólnie możemy więcej –II etap

Wartość projektu: 7 628 936,90 zł
Kwota dofinansowania: 7 397 094,61 zł
 
 
Projekt skierowany jest do osób  z zaburzeniami  i chorobami psychicznymi. Celem projektu jest   poprawa jakości działań   w obszarze zdrowia psychicznego  poprzez przetestowanie modelu  środowiskowego wsparcia osób  z zaburzeniami  i chorobami psychicznymi. Kluczowym elementem działań zaproponowanych w projekcie jest dualizm opieki medycznej i  permanentnej  rehabilitacji społecznej  gwarantującej nowatorskie,  kompleksowe, spójne  i skuteczne wsparcie osób z tzw. podwójną diagnozą psychiatryczną.
Efektem projektu jest powołanie  Centrum Zdrowia Psychicznego  dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną,  na które składać się będzie  Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki, Zespół Leczenia Środowiskowego,  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny.  Świadczone będą też usługi społeczne  w ramach Klubu Samopomocy i ŚDS. W CZP zostanie przetestowany model kompleksowego mechanizmu powrotu do życia codziennego poprzez współpracę różnych specjalistów. 
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 600 osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi  a także  600 członków rodzin pacjentów oraz osób z najbliższego otoczenia. 
 
Okres realizacji projektu:  01.07.2018- 31.10.2021

 

 

W Lublinie powstało pierwsze środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną. Wsparciem będzie objętych około 600 osób. Leczenie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

- Osoby z podwójną diagnozą to pacjenci, którzy oprócz zaburzeń psychicznych (jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja) są uzależnieni na przykład od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub hazardu, internetu czy pornografii - tłumaczy dr n. med. Artur Kochański, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Powodem utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego był stale narastający problem współwystępowania poważnych zaburzeń psychicznych i uzależnień.

- Już ponad 50 proc. osób chorujących na schizofrenię i zaburzenia nastroju jednocześnie szkodliwie używa substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, hazardu, internetu czy pornografii, a wiele z tych osób jest już uzależnionych - dodaje dr Kochański.

Nowo powstałe centrum ma już pod swoją opieką kilkudziesięciu pacjentów. Docelowo będzie ich około 600. - Jesteśmy pierwszym w Polsce ośrodkiem, który w sposób zintegrowany, kompleksowy i środowiskowy będzie leczył osoby z podwójnym rozpoznaniem - wyjaśnia prezes LSOZP.

Leczenie w ramach centrum jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Po pomoc mogą zgłaszać się osoby chore, ich rodziny, personel medyczny i inni profesjonaliści: pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, kuratorzy. Do ośrodka przyjmowane są osoby powyżej 15 roku życia z Lublina i powiatu lubelskiego ziemskiego (np. Bychawa, Garbów, Niemce, Zakrzew).

Miejscem pierwszego kontaktu jest Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki przy ul. Lwowskiej 12, gdzie pacjent będzie zdiagnozowany, otrzyma opiekuna - koordynatora opieki i zostanie skierowany do właściwych form leczenia.

Telefon do ośrodka to: 783 403 200 oraz 783 703 500.

W skład centrum wchodzą też:

  • oddział dzienny psychiatryczny z terapią uzależnień Lublin ul Dr. Męcz. Majdanka 20 tel 783 803 500,
  • zespół leczenia środowiskowego (wizyty domowe) tel. 783 403 200,
  • poradnia zdrowia psychicznego  Lublin ul.Hutnicza 10 B Lublin tel 785 503 800,
  • klub samopomocy (klub pacjenta) Lublin ul Dr. Męcz. Majdanka 20 tel 783 803 500
  • dwa mieszkania chronione.

Z pomocy mogą także korzystać rodziny (rodzice, dzieci, małżonkowie, partnerzy pacjentów):

  • szkolenie
  • grupa wsparcia

https://www.facebook.com/InCORDE.CentrumZdrowiaPsychicznego/