Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspólnie możemy więcej –II etap

W Lublinie powstało pierwsze środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną.

Wsparciem będzie objętych około 600 osób. Leczenie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

- Osoby z podwójną diagnozą to pacjenci, którzy oprócz zaburzeń psychicznych (jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja) są uzależnieni na przykład od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub hazardu, internetu czy pornografii - tłumaczy dr n. med. Artur Kochański, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Powodem utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego był stale narastający problem współwystępowania poważnych zaburzeń psychicznych i uzależnień.

- Już ponad 50 proc. osób chorujących na schizofrenię i zaburzenia nastroju jednocześnie szkodliwie używa substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, hazardu, internetu czy pornografii, a wiele z tych osób jest już uzależnionych - dodaje dr Kochański.

    Nowo powstałe centrum ma już pod swoją opieką kilkudziesięciu pacjentów. Docelowo będzie ich około 600. - Jesteśmy pierwszym w Polsce ośrodkiem, który w sposób zintegrowany, kompleksowy i środowiskowy będzie leczył osoby z podwójnym rozpoznaniem - wyjaśnia prezes LSOZP.

    Leczenie w ramach centrum jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Po pomoc mogą zgłaszać się osoby chore, ich rodziny, personel medyczny i inni profesjonaliści: pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, kuratorzy. Do ośrodka przyjmowane są osoby powyżej 15 roku życia z Lublina i powiatu lubelskiego ziemskiego (np. Bychawa, Garbów, Niemce, Zakrzew).

    Miejscem pierwszego kontaktu jest Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki przy ul. Lwowskiej 12, gdzie pacjent będzie zdiagnozowany, otrzyma opiekuna - koordynatora opieki i zostanie skierowany do właściwych form leczenia.

    Telefon do ośrodka to: 783 403 200 oraz 783 703 500.

    W skład centrum wchodzą też: oddział dzienny psychiatryczny, zespół leczenia środowiskowego, poradnia zdrowia psychicznego, klub samopomocy i powstaną dwa mieszkania chronione. Z pomocy mogą także korzystać rodziny pacjentów.