Coaching i doradztwo zawodowe

 
Zapraszamy beneficjentów projektu (pacjentów) na spotkania z coachem i doradcą zawodowym w ramach projektu "Wspólnie możemy więcej":
 
W Piątek 27.09.2019 w g. 17:30 do 19:30 ul. Lwowska 12
 
W sobotę 15:00 – 18:00 Ul. Lwowska 12
 
W Poniedziałek -  14:30 do 16:30 ul. Droga Męczenników Majdanka 20
 
Oraz zajęć w październiku
 
3.10.19 g. 15:00 – 20:00 ul. Lwowska 12
 
4.10.19 g. 15:00 – 20:00 ul. Lwowska 12