Ex CORDIS Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny

Rozpoczęcie leczenia w Oddziale Dziennym jest dobrowolne, na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza rodzinnego. (na druku skierowanie do szpitala psychiatrycznego).

Podczas pierwszej rozmowy z lekarzem następuje kwalifikacja do leczenia w Oddziale Dziennym i ustalany jest termin przyjęcia. Otrzymasz do przeczytania regulamin oddziału oraz informację na czym polega leczenie.

W dniu, w którym zostało ustalone przyjęcie należy zgłosić się o godz. 8.30 ze skierowaniem, dowodem osobistym oraz dokumentacją leczenia psychiatrycznego. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku od 8.30 do 14.30. Leczenie polega nie tylko na zażywaniu leków.

Proponujemy:  psychoterapię grupową lub grupę wsparcia, psychoedukację, treningi umiejętności społecznych, treningi społecznego poznania, arteterapię, terapię pracą, psychogimnastykę, treningi relaksacyjne, zajęcia integracyjne oraz wycieczki i wyjścia do miasta. Jest to bardzo dobra forma terapii, polecana szczególnie dla osób, które przebyły długie leczenie szpitalne lub osób, które chciałyby po południu i w weekendy przebywać z rodziną a wymagają intensywniejszych oddziaływań terapeutycznych niż proponuje lecznictwo ambulatoryjne. Oferujemy posiłek: obiad.

Terapia i leczenie w oddziale dziennym psychiatrycznym jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ex Cordis

  • ul. Furmańska 2 | 20-122 Lublin | (wejście od ul. Kowalskiej 6)

  • poniedziałek - piątek 9:00 – 14:30

Pracownicy:

Stefański Marcin - lek.med. specjalista psychiatra, ordynator

Jaszewski Marcin  - psychoterapeuta

Wąsala Elżbieta - psychoterapeuta

Stasiak Magdalena - psychoterapeuta, psycholog

Beata Marciniuk - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, pielegniarka koordynująca