Ex CORDIS Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowisowego (domowego) zapewnia pomoc:
Osobom z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń nastroju (afektywnych) oraz zaburzeń psychicznych na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu, w tym:
- osobom ze wskazaniem długoterminowego leczenia oraz różnorodnych usystematyzowanych form opieki środowiskowej;
- osobom potrzebującym krótkoterminowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby;
- osobom po pierwszym epizodzie choroby psychicznej;
- osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno – społecznym powstałych w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;

a także członkom rodzin i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wizyty środowiskowe lub porady w siedzibie Zespołu, wykonywane przez psychiatrę, psychologa i psychoterapeutę, pielęgniarkę są udzielane na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym od lekarza rodzinnego (druk: skierowanie do poradni specjalistycznej: zespół leczenia środowiskowego).

 

Pomoc świadczona jest w formie bezpłatnych (NFZ):

- porad psychiatrycznych,
- porad psychologicznych,
- sesji psychoterapeutycznych,
- usług terapeutycznych,
- usług socjalnych,

w ramach wizyty domowej lub w siedzibie Zespołu, ujętych w kompleksowy program terapeutyczny.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00
adres: ul. Furmańska 2, 20-122 Lublin | (wejście od ul. Kowalskiej 6)
tel.: 81 479 30 50 | tel. kom.: 609 470 890
e-mail: ex_cordis@wp.pl

 

Pracownicy ZLŚ:

lekarze:

Kochański Artur  - dr n.med.specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

Stefański Marcin - lek. med. specjalista psychiatra

Wojda Ewelina - lek. med.specjalista psychiatra

Dubiel Rafał - lek.med. w tracie specjalizacji z psychiatrii

psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci, pielęgniarki:

Charytanowicz Emilia - mgr psycholog

Chołost Ewelina -mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Fulara Katarzyna - mgr pielęgniarstwa

Gajewska Agata - mgr psycholog kliniczny, neuropsycholog

Grell - Duda Barbara - mgr psycholog

Hanczyn Izabela - specjalista terapii środowiskowej, specjalista psychoterapii uzaleznień

Kaleniec Magdalena - pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy, logopeda

Kania Agnieszka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista terapii środowiskowej

Kuśmirek Edyta - mgr psycholog, psychoterapeuta CBT

Łakoma Maria - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Łuczyniec Lucyna - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Marciniuk Beata - licencjat specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego,

Romanek Aneta - mgr pedagog, terapeuta środowiskowy, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego,

Stasiak Magdalena - mgr psycholog, psychoterapeuta

Szczuchniak Beata - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Tittenbrun Maciej - mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzaleznień

Wąsala Elżbieta - mgr  psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, pedagog

Żukowska Dorota - mgr psycholog