Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie, Lublin 20-213 ul. Gospodarcza 32 tel.: 81 746 52 00, adres e-mail: poczta@lsozp.org

Inspektorem Ochrony Danych w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest Pan Robert Gostkowski, adres e-mail: iodo@lsozp.org adres do korespondencji: ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin