LSOZP

Stowarzyszenie istnieje od 1991 roku, od 2003 roku prowadzony jest specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, oferujący aktywizację i integrację psychospołeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego i ich rodzin.

Zakres pomocy jest rozszerzany i aktualizowany stosownie do zgłaszanych i obserwowanych potrzeb.

Pomagamy wracać do aktywnego życia po kryzysach psychicznych.

LSOZP jest organizacją pożytku publicznego.

 

Prowadzimy między innymi:

 • Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii w którego skład wchodzi:

  • Zespół Leczenia Środowiskowego,

  • Poradnię Zdrowia Psychicznego,

  • Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny,

  • Oddział Dzienny Rehabilitacyjny,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Serce”,

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • Ośrodek Wsparcia „Serce”.