LSOZP

Stowarzyszenie istnieje od 1991 roku, od 2003 roku prowadzony jest specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, oferujący aktywizację i integrację psychospołeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego i ich rodzin. Zakres pomocy jest rozszerzany i aktualizowany stosownie do zgłaszanych i obserwowanych potrzeb.

Pomagamy wracać do aktywnego życia po kryzysach psychicznych. LSOZP jest organizacją pożytku publicznego.

Prowadzimy między innymi:

  • Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii w którego skład wchodzi: Zespół Leczenia Środowiskowego, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny, Oddział Dzienny Rehabilitacyjny,

  • In CORDE Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą w którego skład wchodzi: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki, Zespół Leczenia Środowiskowego, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny, Klub Samopomocy.

  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Serce”,

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  • Ośrodek Wsparcia „Serce”.