LSOZP

Stowarzyszenie istnieje od 25 lat, od 13 lat prowadzony jest specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, oferujący aktywizację i integrację psychospołeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego i ich rodzin.

Zakres pomocy jest rozszerzany i aktualizowany stosownie do zgłaszanych i obserwowanych potrzeb.

Pomagamy wracać do aktywnego życia po kryzysach psychicznych.

LSOZP jest organizacją pożytku publicznego.

 

Prowadzimy między innymi:

  • Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii w którego skład wchodzi:

    • Zespół Leczenia Środowiskowego,

    • Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny,

    • Oddział Dzienny Rehabilitacyjny,

  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Serce”,

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  • Ośrodek Wsparcia „Serce”.