Pracownicy ŚDS SERCE

Pracownicy:

Wąsala Elżbieta - kierownik ŚDS, psychoterapeuta, mgr pedagogiki, studia podyplomowe z organizacji i zarzadzania placówkami pomocy społecznej

Charytanowicz Emilia - mgr psychologii

Hałas vel Łagoda Paula - mgr psychologii

Szczuchniak Beata - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, pielegniarka dyplomowana