SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Adres: ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin, 81 746 52 00     osoba do kontaktu: Magdalena Kaleniec Tel: 661 314 959

Specjalistyczne usług opiekuńcze, o charakterze wspierającym i terapeutycznym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz organicznych zaburzeń psychicznych) świadczymy w miejscu zamieszkania beneficjenta.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb Podopiecznego. Wizyty prowadzone są przez psychologa, pielęgniarkę psychiatryczną, terapeutę zajęciowego, pracownika socjalnego, pedagoga.