ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY SERCE

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących psychicznie przewiduje: zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, indywidualne i grupowe, w celu nabywania i utrwalania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz pomoc w reintegracji psychospołecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Adres: ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin,
Tel. 81 746 52 00, e-mail: poczta@lsozp.org