Warunki uzyskania pomocy

Warunki uzyskania pomocy :

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, nie jest potrzebne ubezpieczenie:

klient / pacjent:

  • ukończony 15 rok życia
  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
  • miejsce zamieszkania obszar powiatu lubelskiego ziemskiego lub grodzkiego: Lublin, Bełzyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew
  • osoby między 15 a 18 rokiem życia powinny zgłosić się z opiekunem prawnym, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna
  • osoby ubezwłasnowolnione powinny zgłosić się z opiekunem prawnym, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna

rodzina / rodzice / opiekunowie / bliscy:

  • ukończony 15 rok życia
  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
  • miejsce zamieszkania obszar powiatu lubelskiego ziemskiego lub grodzkiego: Lublin, Bełzyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew