Warunki uzyskania pomocy

Warunki uzyskania pomocy :

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

klient / pacjent:

  • ukończony 15 rok życia
  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
  • miejsce zamieszkania obszar miasta Lublin i powiatów: lubelskiego ziemskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, puławskiego, świdnickiego
  • osoby między 15 a 18 rokiem życia powinny zgłosić się z opiekunem prawnym, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna
  • osoby ubezwłasnowolnione powinny zgłosić się z opiekunem prawnym, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna

rodzina / rodzice / opiekunowie / bliscy:

  • ukończony 15 rok życia
  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
  • miejsce zamieszkania obszar miasta Lublin i powiatów: lubelskiego ziemskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, puławskiego, świdnickiego