In CORDE Oddział Dzienny

Oddział Dzienny dla osób z podwójna diagnozą tzn.dla osób, które mają rozpoznane zaburznie psychiczne tj.: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja i są uzależnieni lub szkodliwie używający substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy) lub cierpia na uzaleznienie beawioralne (hazard, internet, pornografa) .

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piatku od godz.8.00 do 13.40.

Rozpoczecie leczenia w oddziale dziennym jest dobrowolne. Nie potrzeba skierowania ani ubezpieczenia. Podczas pierwszej rozmowy nastepuje kwalifikacja do leczeniai ustalany jest termin przyjecia. W dniu w którym zostało ustalone przyjęcie nalezy zgłosic sie z dowodem osobistym i kartami informacyjnymi z dotychczasowego leczenia.

Oferujemy: stałą opiekę lekarza psychiatry, psychoterapię grupowa i indywidualną, trening społecznego poznania, treningi umiejetności społecznych, socjoterapię, terapię uzależnień.

Kontakt: tel:783 803 500

ul Droga Meczenników Majdanka 20, 20-319 Lublin

godz. 8.00-13.40

Pracownicy:

lekarz:

  • Wojda Ewelina - ordynator, lek. med. specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia

psycholodzy, terapeuci, pielęgniarki:

  • Fulara Katarzyna - mgr pielęgniarstwa
  • Gałek Iwona - terapeuta zajęciowy, psycholog
  • Hanczyn Izabela - specjalista psychoterapii uzależnień,  specjalista terapii środowiskowej
  • Wawrecka Kinga - psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psycholog