Wsparcie dla rodziców i rodzin osób z podwójną diagnozą

 

 

 

 

 

Dnia 7.12.2020 roku rozpocznie się szkolenie dla rodzin  w ramach projektu "Wspólnie możemy więcej - II Etap"

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkania odbywajć się będą w każdy wtorek o godz. 17.00 w OWIKO ul Lwowska 12 Lublin

Zapraszamy.

Zapisy pod nr tel. 783 403 200 (prosić Barbarę Kozicką lub Joannę Kapustę)

 

prowadzący:

mgr Joanna Kapusta - psycholog, seksuolog

mgr Barbara Kozicka - terapeuta środowiskowy, specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog

 

Istnieje możliwość spotkań indywidualnych z psychologiem.

Zapisy pod nr tel. 783 403 200

Warunkiem uzyskania pomocy jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i spełnienie warunków projektu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RODZIN

Rodzaj działania

Okres realizacji/ czas

Osoba/y realizująca/e

1.Spotkanie organizacyjne

1 godzina

Koordynator programu

2.Trening interakcji rodzinnych 5 sesji po 2 godziny w odstępach tygodniowych

Maksymalnie 10 godzin

Terapeuta rodzinny lub psycholog

3. Interwencyjne poradnictwo rodzinne

2 spotkania po 1 godzinie w dowolnym czasie trwania programu Wspólnie możemy więcej

Pracownicy Centrum powstałego w ramach projektu Wspólnie możemy więcej, terapeuta środowiskowy

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RODZICÓW

Rodzaj działania

Okres realizacji/ czas

Osoba/y realizująca/e

1. Warsztaty umiejętności wychowawczych 5 spotkań po 2 godziny w odstępach tygodniowych

Maksymalnie 10 godzin

Psycholog

2.Warsztaty radzenia sobie ze stresem

5 spotkań po 2 godziny, w odstępach tygodniowych

Maksymalnie 10 godzin

Psycholog

3. Działania grup wsparcia rodziców osób z zaburzeniami psychicznymi

 

W okresie zawiązywania się grup raz w tygodniu,

w późniejszym w zależności od potrzeb

Psycholog lub terapeuta środowiskowy