LSOZP Lublin

Wsparcie psychologiczne w powrocie do aktywnego życia

Aby umówić się na wizytę u lekarza psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego, pacjent nie musi posiadać skierowania. Termin takiej wizyty można ustalić bezpośrednio w rejestracji lub przez telefon.

Umów wizytę:
lsozp-wsparcie-psychologiczne-lublin
Nasze ośrodki

Bezpłatne wsparcie psychologiczne

W ramach Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego działają dwa ośrodki, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc osobom zmagającymi się z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Usługi świadczone w ramach CZP Ex CORDIS finansowane są przez NFZ.

Pomoc świadczona w ŚDS Serce finansowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Aktualności

O nas

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Działamy nieprzerwanie od 1990 roku. Świadczymy pomoc na rzecz osób doświadczających kryzysów psychicznych i członków ich rodzin. 

Oferujemy aktywizację oraz integrację psychospołeczną osób z zaburzeniami psychicznymi i doświadczającymi trudności z powodu uszkodzenia centralnego układu nerwowego. 

Celem LSOZP jest zapewnienie możliwie najlepszych warunków zdrowienia dla Pacjentów i Ich Rodzin.

M.in. psychoterapia, terapia środowiskowa, wsparcie psychologiczne, dzienne oddziały psychiatryczne

Psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi

Pacjentów, którzy otrzymują od nas fachową pomoc

Doświadczenia w udzielaniu wsparcia, aktywizacji i integracji społecznej 

Nurtują Cię jakieś pytania?

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej zebraliśmy dla Ciebie te które najczęściej słyszymy od naszych pacjentów.

Co jest potrzebne, żeby dostać się na oddział?

Aby dostać się na oddział konieczne jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego (druk: skierowanie do szpitala psychiatrycznego). Skierowanie takie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym także lekarz rodzinny. Skierowanie takie powinno być wystawione w ramach nieodpłatnej wizyty (na NFZ). Nie ma możliwości przyjęcia na oddział na podstawie skierowania wystawionego podczas wizyty odpłatnej.

Co robi się na oddziale dziennym?

Oddział dzienny to forma oddziaływania terapeutycznego, gdzie Pacjent korzysta z różnorodnych zajęć grupowych usprawniających funkcjonowanie emocjonalne, społeczne i zdrowotne. Są to m.in zajęcia integracyjne, grupy wsparcia, terapia zajęciowa, psychoedukacja czy treningi funkcji poznawczych.Oddziały są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 14:00.

Szczegółowe opisy zajęć znajdują się na stronach poszczególnych oddziałów, w zakładkach „Formy terapii i charakterystyka zajęć”.

Jaki jest czas oczekiwania na przyjęcie na odział dzienny?

Czas oczekiwania na przyjęcie Pacjent poznaje w dniu kwalifikacji na oddział. Terminy te ustalane są indywidualnie z ordynatorem oddziału.

Czy jest możliwość transportu medycznego na oddział?

Niestety, w ramach pobytu na oddziale nie jest przewidziany transport medyczny. Pacjent zainteresowany taką usługą musi zgłosić się do zewnętrznej firmy medycznej, która taką usługę realizuje.

Czy psycholog lub psychiatra wykonuje wizyty domowe?

Tak. Wizyty domowe realizowane są w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego. W zależności od potrzeb Pacjent może skorzystać z pomocy lekarza psychiatry, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego.

Ile trwa pobyt na oddziale dziennym?

Pobyt na oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym trwa 3 miesiące, zaś na oddziałach rehabilitacyjnych – 4 miesiące.

Czy do lekarza psychiatry potrzebne jest skierowanie?

Aby umówić się na wizytę do lekarza psychiatry w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Pacjent nie musi mieć skierowania. Na wizytę taką można umówić się bezpośrednio w rejestracji lub telefonicznie +48 783 903 900.

Z jakimi zaburzeniami Pacjenci przyjmowani są na oddział?

Rodzaj zaburzenia i wynikające z niego trudności w funkcjonowaniu stanowią podstawę do zakwalifikowania Pacjenta na pobyt w jednym z 3 oddziałów.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny przy ul. Furmańskiej 2 dedykowany jest osobom doświadczającym głównie trudności emocjonalnych, społecznych i poznawczych o łagodnym nasileniu, jednak utrudniającym pełne korzystanie z życia. Zaburzenia te mogą wynikać ze schizofrenii, zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych oraz innych zaburzeń zdrowia psychicznego, które nie obniżają znacząco jakości codziennego funkcjonowania Pacjenta.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny przy ul. Hutniczej 10a służy pomocą osobom starszym lub doświadczającym znacznych trudności z zakresu funkcjonowania poznawczego i emocjonalno-społecznego. Specjalizuje się w rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazach czaszkowo-mózgowych i udarach. Dedykowany jest osobom o dużym nasileniu problemów z pamięcią, uwagą, procesami myślenia i funkcjonowania umysłowego.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 przeznaczony jest do rehabilitacji osób zmagających się z podwójną diagnozą, czyli osób u których zaburzeniom psychicznym towarzyszy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Na oddziale oprócz oddziaływań usprawniających procesy poznawcze i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne, Pacjenci korzystają z terapii uzależnienia.