Centrum Zdrowia Psychicznego Ex CORDIS

Oferujemy bezpłatne, refundowane przez NFZ, usługi psychiatryczne i psychoterapeutyczne, zapewniając kompleksową opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Refundowana pomoc psychiatryczna i psychologiczna

Centrum Zdrowia Psychicznego Ex CORDIS oferuje bezpłatne  leczenie psychiatryczne, porady psychologiczne, psychoterapię, terapię uzależnień, współpracę z terapeutą środowiskowym i pracownikiem socjalnym.

Placówki funkcjonujące w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego:

Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny

ul Lwowska 12

Punkt działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu oferując pomoc psychiatryczną lub psychologiczną.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul Lwowska 12

Poradnia działa od 8 do 20. Możliwość uzyskania pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w ramach świadczeń NFZ.

Zespół Leczenia Środowiskowego

ul. Furmańska 2

Świadczymy opiekę oraz terapię w miejscu zamieszkania Pacjenta. Wsparcie środowiskowe realizowane jest w ramach świadczeń NFZ.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny

ul. Furmańska 2

Pomoc osobom zmagającym się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, m.in. depresja, schizofrenia, zaburzenia osobowości.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

ul. Droga Męczenników Majdanka 20

Pomoc osobom z podwójną diagnozą, tj. osobom mierzącym się z uzależnieniem oraz towarzyszącym temu zaburzeniom psychicznym.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

ul. Hutnicza 10a

Rehabilitacja neuropsychologiczna i pomoc osobom z obniżonym funkcjonowaniem poznawczym na skutek zaburzeń depresyjnych, schizofrenii lub chorób otępiennych.

Klub Pacjenta

ul. Droga Męczenników Majdanka 20

Integracja i wsparcie osób zmagających się z trudnościami psychicznymi, potrzebującymi, dodatkowych aktywności w grupie.

O nas

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Działamy nieprzerwanie od 1990 roku. Świadczymy pomoc na rzecz osób doświadczających kryzysów psychicznych i członków ich rodzin. 

Oferujemy aktywizację oraz integrację psychospołeczną osób z zaburzeniami psychicznymi i doświadczającymi trudności z powodu uszkodzenia centralnego układu nerwowego. 

Celem LSOZP jest zapewnienie możliwie najlepszych warunków zdrowienia dla Pacjentów i Ich Rodzin.

Nurtują Cię jakieś pytania?

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej zebraliśmy dla Ciebie te które najczęściej słyszymy od naszych pacjentów.

Co jest potrzebne, żeby dostać się na oddział?

Aby dostać się na oddział konieczne jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego (druk: skierowanie do szpitala psychiatrycznego). Skierowanie takie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym także lekarz rodzinny. Skierowanie takie powinno być wystawione w ramach nieodpłatnej wizyty (na NFZ). Nie ma możliwości przyjęcia na oddział na podstawie skierowania wystawionego podczas wizyty odpłatnej.

Co robi się na oddziale dziennym?

Oddział dzienny to forma oddziaływania terapeutycznego, gdzie Pacjent korzysta z różnorodnych zajęć grupowych usprawniających funkcjonowanie emocjonalne, społeczne i zdrowotne. Są to m.in zajęcia integracyjne, grupy wsparcia, terapia zajęciowa, psychoedukacja czy treningi funkcji poznawczych.Oddziały są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 14:00.

Szczegółowe opisy zajęć znajdują się na stronach poszczególnych oddziałów, w zakładkach „Formy terapii i charakterystyka zajęć”.

Co robi się na oddziale dziennym?

Czas oczekiwania na przyjęcie Pacjent poznaje w dniu kwalifikacji na oddział. Terminy te ustalane są indywidualnie z ordynatorem oddziału.

Czy jest możliwość transportu medycznego na oddział?

Niestety, w ramach pobytu na oddziale nie jest przewidziany transport medyczny. Pacjent zainteresowany taką usługą musi zgłosić się do zewnętrznej firmy medycznej, która taką usługę realizuje.

Czy psycholog lub psychiatra wykonuje wizyty domowe?

Tak. Wizyty domowe realizowane są w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego. W zależności od potrzeb Pacjent może skorzystać z pomocy lekarza psychiatry, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego.

Szczegółowe informacje na temat wizyt domowych dostępne są tutaj.

Ile trwa pobyt na oddziale dziennym?

Pobyt na oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym trwa 3 miesiące, zaś na oddziałach rehabilitacyjnych – 4 miesiące.

Ile trwa pobyt na oddziale dziennym?

Aby umówić się na wizytę do lekarza psychiatry w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Pacjent nie musi mieć skierowania. Na wizytę taką można umówić się bezpośrednio w rejestracji lub telefonicznie +48 783 903 900.

Z jakimi zaburzeniami Pacjenci przyjmowani są na oddział?

Rodzaj zaburzenia i wynikające z niego trudności w funkcjonowaniu stanowią podstawę do zakwalifikowania Pacjenta na pobyt w jednym z 3 oddziałów.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny przy ul. Furmańskiej 2 dedykowany jest osobom doświadczającym głównie trudności emocjonalnych, społecznych i poznawczych o łagodnym nasileniu, jednak utrudniającym pełne korzystanie z życia. Zaburzenia te mogą wynikać ze schizofrenii, zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych oraz innych zaburzeń zdrowia psychicznego, które nie obniżają znacząco jakości codziennego funkcjonowania Pacjenta.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny przy ul. Hutniczej 10a służy pomocą osobom starszym lub doświadczającym znacznych trudności z zakresu funkcjonowania poznawczego i emocjonalno-społecznego. Specjalizuje się w rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazach czaszkowo-mózgowych i udarach. Dedykowany jest osobom o dużym nasileniu problemów z pamięcią, uwagą, procesami myślenia i funkcjonowania umysłowego.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 przeznaczony jest do rehabilitacji osób zmagających się z podwójną diagnozą, czyli osób u których zaburzeniom psychicznym towarzyszy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Na oddziale oprócz oddziaływań usprawniających procesy poznawcze i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne, Pacjenci korzystają z terapii uzależnienia.

Chcesz zapytać o coś innego?

Skontaktuj się z nami

Centrum Zdrowia Psychicznego Ex CORDIS

ul. Lwowska 12
20-213 Lublin
+48 783 903 900
+48 783 703 500
+48 783 403 200

czpexcordis@lsozp.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9:00 – 20:00