Działalność stowarzyszenia

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego działa nieprzerwanie na rzecz osób doświadczających kryzysów psychicznych i członków ich rodzin od 1990 roku. 

Lubelskie Porozumienie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie jest inicjatorem utworzenia Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego, które dzięki bliskiej współpracy z Wydziałem Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin i około dwudziestoma instytucjami i organizacjami z obszaru zdrowia psychicznego z terenu Lublina od 2009 roku organizuje konferencje pod nazwą Forum Psychiatrii Środowiskowej beneficjentów, rodzin i profesjonalistów oraz wskazuje pożądane kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej na terenie naszego miasta.

Współpraca z instytucjami

Stowarzyszenia realizuje swoją misję w stałej, bliskiej i wieloletniej współpracy z instytucjami administracji publicznej. Poza wyżej wymienionymi należą do nich: Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, w szczególności Departament Zdrowia i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współpracuje także z placówkami służby zdrowia i organizacjami pozarządowymi takimi jak: I i II Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Lublinie, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Misericordia, Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i wiele innych, których nie sposób tutaj wymienić, a którym za tę współpracę pozostajemy niezwykle wdzięczni

Historia działalności

Przez pierwsze lata w ramach Klubu Pacjenta odbywały się zajęcia z psychoedukacji, poradnictwa i wsparcia psychologicznego

Ważny element pracy Stowarzyszenia stanowią działania z zakresu aktywizacji zawodowej prowadzone od 2009 roku. We współpracy z firmą Consultor Sp. z o.o. był realizowany projekt Przedsiębiorczy start, który zaowocował utworzeniem trzech spółdzielni socjalnych, gdzie znalazło zatrudnienie 15 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes zarządu

Wiceprezes

Członek zarządu

Skarbnik

Sekretarz

Galeria

25 lecie Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego