Klub Pacjenta

Klub Pacjenta to przestrzeń psychologicznego wsparcia dla Pacjentów z różnego rodzaju trudnościami psychicznymi – ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami osobowości,  zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Klub powstał w 2019 roku i mieści się przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20.

Celem działania Klubu jest aktywizacja Pacjentów i rozwój ich umiejętności społecznych. Pacjenci mają możliwość uczestniczenia w treningach funkcji poznawczych, grupach wsparcia, zajęciach towarzyskich, psychoedukacyjnych oraz wyjściach integracyjnych. Organizujemy również imprezy okolicznościowe.

Spotkania odbywają się w ciepłej atmosferze pełnej szacunku i akceptacji. Sprzyja to nawiązywaniu relacji i budowaniu nowych przyjaźni. Uczestniczy starają się być dla siebie wzajemnym wsparciem i zrozumieniem.

W ramach działania Klubu, w ostatnie poniedziałki miesiąca odbywa się grupa wsparcia dla rodzin Pacjentów. Są to spotkania, podczas których rodzice Pacjentów mają możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń i uzyskania wsparcia. 

Udział w zajęciach klubowych odbywa się na podstawie skierowania do Poradni Zdrowia Psychicznego lub do Zespołu Leczenia Środowiskowego. Skierowanie to Pacjent uzyskać może od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Udział w zajęciach jest finansowany w ramach NFZ.

Formy terapii i charakterystyka zajęć

Zajęcia w ramach Klubu Pacjenta odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 17:00.

Podczas spotkań realizowane są wybrane oddziaływania terapeutyczne:

Galeria

Pracownicy

mgr Monika Berej

psycholog psychoterapeuta uzależnień, terapeutka ręki. Pracuję w poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespole Leczenia Środowiskowego. Udzielam wsparcia psychologicznego, prowadzę terapię uzależnień oraz organizuję zajęcia w Klubie Pacjenta. Pracuję z Pacjentami w różnego rodzaju kryzysach psychicznych oraz ich rodzinami. Mam doświadczenie pracy z osobami neuroatypowymi (ASD, ADD, ADHD).

Chcesz o coś zapytać?

Skontaktuj się z nami

Klub Pacjenta

ul. Droga Męczenników Majdanka 20
20-319 Lublin

+48 783 803 500

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 15:00 – 17:00