Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego Ex CORDIS udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dorosłych osób ubezpieczonych na podstawie umowy z NFZ.

W ramach poradni Pacjent ma możliwość skorzystania z pomocy:

Na wizytę do lekarza psychiatry, w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, można umówić się bez skierowania.

Porady psychologiczne, terapia wspierająca, terapia uzależnienia, psychoterapia oraz rehabilitacja neuropsychologiczna wykonywane przez psychologa i psychoterapeutę udzielane są na podstawie skierowania od psychiatry Ex CORDIS i/lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie takie respektowane jest wyłącznie w sytuacji, kiedy wizyta podczas której je wystawiono miała charakter nieodpłatnej (realizowana w ramach NFZ).

Pracownicy

Lekarze

dr n. med. Katarzyna Czuczwar

specjalista psychiatra 

lek. Rafał Dubiel

specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

lek. Iga Iwanicka-Wyszyńska

specjalista psychiatra, pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, głównie z osobami zmagającymi się z depresją, lękiem, zaburzeniami snu, chorobą afektywną dwubiegunową

dr n. med. Artur Kochański

specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

lek. Aleksandra Remiszewska-Małek

specjalista psychiatra 

dr n. med. Aneta Tylec

specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

lek. Ewelina Wojda-Piotrowska

specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Psycholodzy, Psychoterapeuci, Terapeuci

psycholog, psychoterapeuta CBT w trakcie szkolenia; w 2021 roku ukończyłam jednolite studia magisterskie na KUL. Od tego czasu pracuję w szkole podstawowej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Ex CORDIS przy ul. Lwowskiej. Doskonalę swój warsztat w 4-letniej szkole psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W pracy udzielam poradnictwa psychologicznego osobom zmagającym się m.in. z zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania. Wspieram w kryzysach emocjonalnych, sytuacjach stresowych czy w trudnościach w relacjach interpersonalnych. Pomagam zadbać każdemu o swoje zdrowie psychiczne.

psycholog, psychoterapeuta. Posiadam pięcioletnie doświadczenie w pracy o charakterze terapeutycznym. Pracuję w Oddziale Dziennym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami natury psychicznej. W swojej pracy udzielam wsparcia psychologicznego, prowadzę interwencje kryzysowe, psychoterapię indywidualną i grupową, diagnozę psychologiczną oraz zajęcia warsztatowe w ramach oddziału dziennego.

psycholog.

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyłam całościowe szkolenie z psychoterapii na UJ w Krakowie, atestowane przez PTP. Prowadzę psychoterapię indywidualną w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego. Pracuję z osobami dorosłymi, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuję również w Środowiskowym Domu Samopomocy Serce, gdzie udzielam indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz prowadzę grupowe zajęcia terapeutyczne dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Ukończyłam podyplomowe szkolenie z psychoterapii psychoz. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spotkań psychoedukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży oraz destygmatyzacji osób dotkniętych kryzysem psychicznym. Prowadziłam warsztaty szkoleniowe dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu terapeuty środowiskowego. Ze Stowarzyszeniem związana jestem od 2013 roku.

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie 4,5 letniego szkolenia z zakresu psychoterapii integracyjnej (dominujące podejścia psychodynamiczne i systemowe) prowadzonego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

psycholog, trener. Pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuję z Pacjentami potrzebującymi szeroko rozumianego wsparcia w kryzysach i sytuacjach trudnych. Dodatkowo prowadzę treningi społecznego poznania oraz współprowadzę psychoterapię grupową

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta środowiskowy. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, ośrodkach psychoterapii oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego. Oferuje pomoc psychologiczną w ramach psychoterapii indywidualnej, konsultacji, poradnictwa psychologicznego osobom dorosłym i młodzieży, doświadczającym obniżonego nastroju, lęku, trudności w relacjach z innymi, kryzysów życiowych. Pracuje na terenie Lublina.

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym w tracie całościowego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuje się indywidualną terapią w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, emocjonalnych, relacyjnych i zaburzeń nastroju. Udzielam wsparcia Pacjentom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, socjolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji. Od kilkunastu lat pracuję jako psycholog, prowadzę terapię indywidualną (w tym terapię online) osób dorosłych doświadczających zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, kryzysów osobistych, trudności w relacjach, niskiej samooceny.

psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, specjalista terapii środowiskowej

psycholog, dietetyk, psychodietetyk. Posiadam 7-letnie doświadczenie w pracy. Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz prowadzę prywatną praktykę zawodową. Specjalizuję się w pracy z zaburzeniami odżywiania, otyłością, odchudzaniem i przybieraniem masy ciała oraz prowadzę interwencję kryzysową, wsparcie mentalne i coaching z elementami motywacji. Tworzę z Pacjentami rozpiski planu żywieniowego, pracuję z Nimi nad zmianą nawyków żywieniowych, motywacją i planowaniem. Emocje są dla mnie narzędziem – i to także tworzy podstawę mojej pracy jako dietetyk oraz psycholog. Z zamiłowaniem łączę te dwa zawody budując sylwetkę psychodietetyka oraz psychologa odchudzania. Moją misją jest szerzenie magii psychologii oraz kompleksowego zaopiekowania się każdym pacjentem. Doskonale wiem, że restrykcje, brak akceptacji swojego ciała i obsesyjna chęć zmiany doprowadzić może do mrocznej strony o nazwie zaburzeniami odżywiania. Jestem po to by przeprowadzić Cię przez cały proces zmiany, by być obok Ciebie.

psycholog. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego Ex CORDIS oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Serce”. Pracuję z Pacjentami zmagającymi się z kryzysami egzystencjalnymi, poszukującymi sensu życia, przezywającymi zaburzenia nastroju, a także z osobami, które borykają się ze schizofrenią. W swojej pracy udzielam wsparcia psychologicznego, prowadzę treningi funkcji poznawczych, treningi umiejętności społecznych oraz prowadzę indywidualne poradnictwo psychologiczne.

 

psycholog. Aktualnie pracuje na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Leczenie Środowiskowego. Współpracuje z osobami dorosłymi – prowadzę indywidualne konsultacje i psychoedukację, udzielam wsparcia, realizuje treningi funkcji poznawczych.

psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, znajdujących się w sytuacji kryzysu, żałoby, straty, zmagającymi się z lękami, zaburzeniami snu oraz nastroju. W zależności od Pacjenta korzystam z różnych nurtów terapeutycznych, choć ze względu na możliwości głębszego spojrzenia na trudności najbliższe jest mi podejście psychodynamiczne. Ukończyłem całościowe, 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rekomendowane przez PTP. Swoja pracę poddaję regularnej superwizji.

psychoterapeuta w trakcie szkolenia, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista terapii środowiskowej

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia,

psycholog, psychoterapeuta

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, terapeuta uzależnień

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, nauczyciel akademicki. Od 4 lat pracuję jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuję z osobami dorosłymi, które znalazły się w trudnej sytuacji i czują, że potrzebują wsparcia lub pomocy. Pracuję również z parami, które napotkały trudności lub szukają sposobu na odbudowanie relacji.

psycholog, psychoterapeuta. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych zmagającymi się z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi i innymi trudnościami

 

psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

psycholog, psychoterapeuta

psycholog, psychoterapeuta

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psychoterapeuta par

mgr Paulina Pokrzywa

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psychotraumatolog 

psycholog, psychoterapeuta

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

psycholog, psychoterapeuta

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Karkowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiadam 2-letnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz prowadzę prywatną praktykę w Lubelskim Ośrodku Psychodynamicznym. Pracuję z Pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości, nastroju, depresją, lękami, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. W swojej pracy udzielam wsparcia psychologicznego, prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. 

psychoterapeuta, psycholog

psychoterapeuta (absolwentka podyplomowego Kursu Psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Uniwersytet Jagielloński pedagog (absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, absolwentka studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej. Od początku pracy zawodowej związana z LSOZP. Posiadam uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia pracy terapeutycznej w formie psychoterapii indywidualnej i grupowej, grup wsparcia oraz szkoleń i warsztatów usprawniających funkcjonowanie

psycholog. Od roku pracuję na stanowisku psychologa w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym Ex CORDIS w Lublinie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Specjalizuję się w psychoprofilaktyce i pomocy psychologicznej. Udzielam wsparcia psychologicznego pacjentom w problemach funkcjonowania w życiu społecznym, w sytuacjach wywołujących uczucie niepokoju, zagubienia i rozbicia, a także w zakresie rozwiązywania różnych trudności życiowych. Poprzez psychoedukację i rozmowy terapeutyczne pomagam w nabywaniu nowych umiejętności społecznych i komunikacji, a także w zrozumieniu myśli i emocji, jakie pacjent przeżywa i jaki wpływ mają one na funkcjonowanie.

 

Pracownicy rejestracji

Natalia Jakubowska
Marek Kaleniec
Elżbieta Karpińska
Marta Kostkowska-Krawczyk
Chcesz o coś zapytać?

Skontaktuj się z nami

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Lwowska 12
20-128 Lublin

+48 783 903 900
+48 783 703 500
+48 783 403 200

poradnia-gleboka@wp.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:00 – 20:00