Środowiskowy Dom Samopomocy “Serce”

Wspieramy osoby z problemami psychicznymi. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia, które umożliwia poprawę funkcjonowania społecznego naszych podopiecznych oraz ich rodzin.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Serce” to przestrzeń dla osób chorujących psychicznie. Celem ośrodka jest przywracanie i utrwalanie umiejętności psychospołecznych pozwalających na samodzielne życie we własnym środowisku. W trakcie pobytu podopieczni podejmują próbę funkcjonowania zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami. ŚDS to także przestrzeń wsparcia rozwoju umiejętności zawodowych.

Celem nadrzędnym jest zapewnienie osobom chorującym i ich rodzinom kompleksowej sieci wsparcia środowiskowego stwarzającej odpowiednie warunki dla ich reintegracji psychospołecznej, zmierzającej do poprawy funkcjonowania społecznego i pełnienia określonych ról społecznych.

W „Sercu” zajęcia odbywają się pod postacią zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych organizowanych grupowo lub indywidualnie.

Pobyt w ŚDS określony jest decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydawaną na podstawie skierowania od lekarz psychiatry oraz wywiadu środowiskowego.

Zajęcia zorganizowane odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Pobyt w ŚDS dla Uczestnika jest darmowy, a w trakcie dnia zapewnione są 2 posiłki.

Zakres pomocy

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy oferujemy:

Dopełnieniem codziennych zajęć są spotkania integracyjne, edukacyjne i okolicznościowe.

Specjaliści

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracują: 

mgr Elżbieta Wąsala

kierownik ŚDS

mgr Emilia Charytanowicz

psycholog

mgr Gaweł Marek Januszkiewicz

psycholog

Beata Szczuchniak

specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Katarzyna Urbanowicz

psycholog, terapeutka zajęciowa

Nurtują Cię jakieś pytania?

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej zebraliśmy dla Ciebie te które najczęściej słyszymy od naszych pacjentów.

Co jest potrzebne, żeby dostać się na oddział?

Aby dostać się na oddział konieczne jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego (druk: skierowanie do szpitala psychiatrycznego). Skierowanie takie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym także lekarz rodzinny. Skierowanie takie powinno być wystawione w ramach nieodpłatnej wizyty (na NFZ). Nie ma możliwości przyjęcia na oddział na podstawie skierowania wystawionego podczas wizyty odpłatnej.

Co robi się na oddziale dziennym?

Oddział dzienny to forma oddziaływania terapeutycznego, gdzie Pacjent korzysta z różnorodnych zajęć grupowych usprawniających funkcjonowanie emocjonalne, społeczne i zdrowotne. Są to m.in zajęcia integracyjne, grupy wsparcia, terapia zajęciowa, psychoedukacja czy treningi funkcji poznawczych.Oddziały są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 14:00.

Szczegółowe opisy zajęć znajdują się na stronach poszczególnych oddziałów, w zakładkach „Formy terapii i charakterystyka zajęć”.

Co robi się na oddziale dziennym?

Czas oczekiwania na przyjęcie Pacjent poznaje w dniu kwalifikacji na oddział. Terminy te ustalane są indywidualnie z ordynatorem oddziału.

Czy jest możliwość transportu medycznego na oddział?

Niestety, w ramach pobytu na oddziale nie jest przewidziany transport medyczny. Pacjent zainteresowany taką usługą musi zgłosić się do zewnętrznej firmy medycznej, która taką usługę realizuje.

Czy psycholog lub psychiatra wykonuje wizyty domowe?

Tak. Wizyty domowe realizowane są w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego. W zależności od potrzeb Pacjent może skorzystać z pomocy lekarza psychiatry, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego.

Szczegółowe informacje na temat wizyt domowych dostępne są tutaj.

Ile trwa pobyt na oddziale dziennym?

Pobyt na oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym trwa 3 miesiące, zaś na oddziałach rehabilitacyjnych – 4 miesiące.

Ile trwa pobyt na oddziale dziennym?

Aby umówić się na wizytę do lekarza psychiatry w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Pacjent nie musi mieć skierowania. Na wizytę taką można umówić się bezpośrednio w rejestracji lub telefonicznie +48 783 903 900.

Z jakimi zaburzeniami Pacjenci przyjmowani są na oddział?

Rodzaj zaburzenia i wynikające z niego trudności w funkcjonowaniu stanowią podstawę do zakwalifikowania Pacjenta na pobyt w jednym z 3 oddziałów.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny przy ul. Furmańskiej 2 dedykowany jest osobom doświadczającym głównie trudności emocjonalnych, społecznych i poznawczych o łagodnym nasileniu, jednak utrudniającym pełne korzystanie z życia. Zaburzenia te mogą wynikać ze schizofrenii, zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych oraz innych zaburzeń zdrowia psychicznego, które nie obniżają znacząco jakości codziennego funkcjonowania Pacjenta.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny przy ul. Hutniczej 10a służy pomocą osobom starszym lub doświadczającym znacznych trudności z zakresu funkcjonowania poznawczego i emocjonalno-społecznego. Specjalizuje się w rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazach czaszkowo-mózgowych i udarach. Dedykowany jest osobom o dużym nasileniu problemów z pamięcią, uwagą, procesami myślenia i funkcjonowania umysłowego.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 przeznaczony jest do rehabilitacji osób zmagających się z podwójną diagnozą, czyli osób u których zaburzeniom psychicznym towarzyszy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Na oddziale oprócz oddziaływań usprawniających procesy poznawcze i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne, Pacjenci korzystają z terapii uzależnienia.

Chcesz zapytać o coś innego?

Skontaktuj się z nami

SIEDZIBA GŁÓWNA | ŚDS „SERCE”

ul. Gospodarcza 32
20-213 Lublin
tel: +48 81 746 52 00
e-mail: poczta@lsozp.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9:00 – 15:00

Przystanek MPK: Kresowa (linie: 1, 34, 45, 47, 155, 159)