Aktualności

Poznaj najnowsze inicjatywy, sukcesy i historie, które kształtują naszą misję wspierania zdrowia psychicznego w społeczności.

O nas

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Działamy nieprzerwanie od 1990 roku. Świadczymy pomoc na rzecz osób doświadczających kryzysów psychicznych i członków ich rodzin. 

Oferujemy aktywizację oraz integrację psychospołeczną osób z zaburzeniami psychicznymi i doświadczającymi trudności z powodu uszkodzenia centralnego układu nerwowego. 

Celem LSOZP jest zapewnienie możliwie najlepszych warunków zdrowienia dla Pacjentów i Ich Rodzin.