Informator „Placówki wsparcia w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie miasta Lublin”

mental-health-4232031_1280

W ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023 r. powstał Informator zawierający informacje o placówkach, w których możecie państwo znaleźć pomoc i wsparcie znajdując się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na swoje zdrowie psychiczne, choć nie tylko. Publikacja ta zawiera informacje m.in. o: Wydziałach Urzędu Miasta, Pełnomocnikach i Rzecznikach, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, a także o Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Interwencji Kryzysowej, Środowiskowym Domu Samopomocy , Ośrodkach Wsparcia, Klubach Pacjenta, Warsztatach Terapii Zajęciowej.