Walne zgromadzenia sprawozdawcze za rok 2022

Lublin, dn. 30.05.2023 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2022, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia dnia 30 czerwca 2023 r. o godzinie 18:00 – I termin, o godzinie 18:15 – II termin.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  4. Aktualizacja członkostwa w Stowarzyszeniu.
  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  8. Dyskusja i wnioski – przyjęcie wniosków.
  9. Zamknięcie zebrania

Prosimy o dokonanie aktualizacji członkostwa w Stowarzyszeniu oraz opłacenie składek członkowskich. Brak kontaktu ze Stowarzyszeniem będziemy rozumieć jako rezygnację z członkostwa.