Otwarcie Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego

W Ex CORDIS przy ulicy Lwowskiej 12 zaczął działać Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny w ramach pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Punkt działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Obsługa Pacjentów w ramach PZK odbywa się bez skierowania.

W trakcie wizyty w punkcie można odbyć rozmowę wspierającą z:

  • lekarzem psychiatrą
  • psychologiem
  • pielęgniarką psychiatryczną
  • pracownikiem socjalnym

Każda z tych osób udzieli informacji jakie działania należy podjąć, aby w najbliższym czasie zadbać o swoje samopoczucie. Pacjent otrzyma informacje na temat dalszych działań oraz możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

Kontakt:
+48 783 703 500
Lublin, ul. Lwowska 12